Selektory masażu i siły nadmuchu

Selektory masażu i siły nadmuchu

  • Strefowa regulacja natężenia siły masażu;
  • Intensyfikacja doznań;
  • Energooszczędność;
  • Możliwość regulacji intensywności dyszy w każdym sektorze w zakresie od 0% do 100%.;